Home

Welkom

Doelstelling
De doelstelling van onze vereniging is om (ex-)hartpatiënten op een verantwoorde wijze te laten sporten in een recreatieve sfeer. Dus geen wedstrijdsport.

Gezond bewegen
Na een periode van revalideren is het belangrijk dat u blijft bewegen: een eerste stap naar conditieverbetering en een fitter lichaam.

Op onze sportavonden kunt u na de (hart)revalidatie blijven bewegen onder begeleiding van geschoolde Fysiotherapeuten.
I
n uw eigen tempo kunt u meedoen aan diverse sport- en spelactiviteiten.

Veilig en verantwoord
Hart Recreatie Sport Sliedrecht is aangesloten bij de Harteraad
Onze vrijwillige medewerkers hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van (ex)hart- en vaatpatiënten.
De veiligheid wordt mede gewaarborgd door de aanwezigheid van een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de sporthal.

Om deel te nemen aan het sporten heeft u wel toestemming nodig van uw behandelend arts.

Hart voor Sport
Bij ons ervaren de deelnemers dat prettig leven, bewegen en gezelligheid heel goed te combineren is met een hart- en/of vaataandoening. Naast het gezamenlijk sporten vinden wij onderling contact en het uitwisselen van ervaringen minstens zo belangrijk. 

Onze vereniging is opgericht op 21 april 1983 en is in 2023 dus al 40 jaar bezig om mensen met een hartprobleem op een verantwoorde wijze te laten sporten, dit hebben wij natuurlijk gevierd met een dag uit voor onze leden op 22 april 2023 deze dag is mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren (hieronder) genoemd en niet genoemd waarvoor wij ook hier onze dank voor uitspreken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is deze regeling van kracht.
Er is een protocol opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe er wordt omgegaan met de verwerking van gegevens. U kunt deze via de onderstaande link inzien.

Protocol register van gegevensverwerking AVG november 2018

De foto’s die op deze site te zien zijn, zijn met mondelinge toestemming van getoonde personen gemaakt en geplaatst.