Lidmaatschap

Lidmaatschap

De contributie voor het  lidmaatschap van onze vereniging bedraagt:
€ 8,50 per maand; € 25,50 per kwartaal en € 102,00 per jaar.

Dit kan worden overgemaakt op ons IBAN bankrekeningnummer bij de Rabobank nummer NL66 RABO 0158488040. Graag per 3 maanden betalen.

Bij het aangaan van het lidmaatschap dient u een ingevuld Inschrijfformulier nieuwe leden in te leveren met een recente pasfoto en schriftelijke toestemming om te sporten, van uw behandelend arts.


Ons Huishoudelijk Reglement en het vakantierooster kunt u via de volgende linken inzien en eventueel downloaden:

Huishoudelijk reglement

VAKANTIEROOSTER HRSS 2023-2024